Firma Strojárne SK

Spoločnosť Strojárne SK, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti
je kusová a sériová strojárska výroba stavebných strojov a ich podskupín. Základom spoločnosti sú
skúsení výrobní a technickí pracovníci . Technické a technologické vybavenie spĺňa najprísnejšie súčasné požiadavky na kvalitu a a stabilitu výrobného procesu. Zamestnávame viac ako 50 pracovníkov.Hlavní odberatelia sú renomované spoločnosti z Nemecka a Slovenska.

  Naše služby :

 • Zváranie
 • Stehovanie
 • Ohrňovanie
 • CNC obrábanie
 • Sústruženie
 • Pieskovanie
 • Delenie materiálov
 • Kontrola a meranie
 • Povrchová úprava kovov
 • Výroba prípravkov